zoofirma.ru

DE CE GIMNAZIUL NOSTRU?

Deoarece aici formăm cetățeanul de mâine prin:

  • Dezvoltarea capacităţilor, deprinderilor şi competenţelor pentru viaţă care să le permită elevilor să-şi găsească locul într-o societate flexibilă şi dinamică prin activitățile Curriculare oferite de profesori calificați, responsabili, adevărați entuziaști.
  • Educația prin teatru care urmărește transformarea elevului într-o personalitate proactivă, aptă să comunice eficient, să lucreze în echipă:
  1. Vor descoperi secretele limbajului corpului uman.
  2. Vor învăța să-și gestioneze emoțiile atunci când sunt în fața unui public, iar acest lucru le va crește încrederea în sine.
  • Educația prin cercuri ;icluburi de interese ale copiilor:cerc de dans, cerc de șah, cerc etnofolcloric, cerc de studiere a limbilor străine, cercuri sportive, cercul tânărului jurnalist ș.a.