zoofirma.ru

SENATUL ELEVILOR

Ce este un Consiliu al elevilor?

   Un Consiliu al elevilor (CE) este un organ de autoconducere și reprezentativ al elevilor. Acesta este implicat în identificarea și soluționarea problemelor care îi privesc pe elevi și își desfășoară activitatea în parteneriat cu echipa managerială, cadrele didactice și părinții. Este, de asemenea, un mijloc prin care elevii din învățământul preuniversitar oferă reacții Ministerului Educației și administrației școlilor despre modul în care acestea se fac utile pentru elevi.

De ce un astfel de consiliu este important?

   O societate democratică cu un sistem de învățământ efectiv nu poate exista fără ca elevii să participe la luarea deciziilor care țin de propria lor educație. Educația pornește mereu de la elevi, și nu profesori sau instituții de învățământ, fapt care poate fi ușor exemplificat prin platformele Coursera sau Academy+, care le oferă elevilor posibilități de dezvoltare uneori chiar mai mari decât o instituție clasică. Din toate acestea derivă importanța existenței organelor de autoconducere a elevilor, fie acestea reprezentative, consultative, afiliate sau nu unui organ de stat etc. CE mai poate fi numit și Senat, Parlament etc., în dependență de ingeniozitatea elevilor care fac parte din acesta, dar indiferent de cum e numit, este important de realizat că atribuțiile și scopul CE nu se rezumă doar la organizarea evenimentelor distractive, concursurilor etc., ci este unul mult mai substanțial. Astfel, un CE participă la luarea deciziilor la diferite niveluri: instituțional, local, municipal, raional sau chiar național. Consiliile elevilor pot fi și cele mai accesibile opțiuni de a face schimbări „de jos în sus”. Partea proastă e că în Moldova, în majoritatea cazurilor ele nu există sau nu sunt funcționale, existând „pentru bifă”, respectiv rezumându-și activitatea la chestiuni puțin importante și nefiind luate în calcul de echipa managerială sau orice altă structură din domeniu. Este adevărat că există și consilii puternice, care le oferă elevilor voce, acestea fiind însă centralizate preponderent în Capitală, ceea ce nu schimbă faptul că marea parte a elevilor din țară nu sunt nici auziți și nici ascultați.

Cum se formează și cum funcționează un astfel de consiliu ?

   Oricine este sau ar vrea să devină un reprezentant al elevilor, trebuie să studieze Anexa 1 la Ordinul Ministerului Educației nr. 136 din 26 martie 2013, emis încă de ex-ministrul Educației, Maia Sandu, care oferă instrucțiuni clare privind constituirea și funcționarea consiliilor elevilor. Ambele documente (ordinul și anexa) le oferă tuturor elevilor dreptul de a participa la luarea deciziilor, evaluarea instituției din care fac parte și a învățământului în general etc., ceea ce înseamnă că nimeni nu poate refuza un grup de elevi cu inițiativă în formarea unui nou consiliu sau în reformarea unuia existent în cazul ineficienței acestuia. Ba mai mult, directorii instituțiilor de învățământ, precum și șefii direcțiilor raionale/municipale educație, tineret și sport sunt responsabili de constituirea consiliilor și crearea condițiilor favorabile pentru funcționarea acestora. Toate detaliile privind atribuțiile și reponsabilitățile fiecărui actor sunt descrise în Anexa 1, numită și Instrucțiunea privind constituirea și funcționarea Consiliului Elevilor.

   Aceasta conține un algoritm concret bazat pe 3 capitole:

#1. Consiliul elevilor: Rol, Funcții și Obiective – primul capitol ne vorbește despre scopul consiliului, obiectivele și funcțiile acestuia, atingând și subiecte precum cooperarea între Consiliul elevilor și echipa managerială, directorul instituției, profesorii, Consiliul părinților, ceilalți elevi etc.

#2. Crearea și alegerea Consiliului elevilor – este o instrucțiune elementară de constituire a unui consiliu democratic și corect, aici fiind descrise astfel de aspecte ca numărul membrilor și componența Consiliului, nominalizarea și alegerea membrilor, ocuparea locurilor vacante, pierderea calității de membru și dizolvarea Consiliului. Respectiv, capitolul II este primul pas spre formarea unui CE și un bun ghid pentru crearea sau reformarea unui consiliu, în special în cazurile în care grupul de inițiativă nu știe de unde să înceapă activitatea sau nu are destulă experiență.

Revista