zoofirma.ru

SCURT ISTORIC

   Gimnaziul cu profil teatral “Ion Luca Caragiale” își desfăşoară activitatea având ca bază conceptuală actele reglatoare emise de către Parlamentul şi Guvernul RM, Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării , DGETS mun. Chişinău şi DETS Râşcani.

   Înfiinţarea instituţiilor preuniversitare cu profil teatral a reprezentat o necesitate pentru ridicarea pe o treaptă superioară de pregătire a elevilor, chemată să contribuie la progresul societăţii noastre.

   Profilul teatral al gimnaziului a luat fiintă în anul 1999, conform ordinului Nr. 917 din 08.07.1999 “. Despre deschiderea claselor cu profil teatral în şcoala primară română Nr. 2”, instituţiei i s-a permis selectarea prin testare a câte o clasă cu profil teatral (30 elevi ) din contingentul claselor II-IV –a existente în şcoală în perioada 23-25.08.99.

  În scopul creării condiţiilor optime pentru desfăşurarera procesului educaţional în înstituţie şi asigurării funcţionării instrumentelor şi mecanismelor de realizare a principiilor politicii educaţionale reflectate în concepţia dezvoltării învăţământului şi în legea învăţământului, Primăria municipiului Chişinău a decis să reorganizeze, de la 01.09.2000 şcoala primară română Nr. 2 în GIMNAZIUL CU PROFIL TEATRAL .

   La 31 ianuarie 2002 gimnaziului i s-a conferit numele dramaturgului şi prozatorului Ion Luca Caragiale ( Decizia primăriei Nr. 3/5 de la 31.01.2002).

Argumentări :

  • întemeierea şi funcţionarea unei instiuţii preuniversitare cu profil teatral cu predare în limba română ;
  • dorinţa copiilor de a se manifesta performant pe scenă ;
  • intenţia de perfecţionare şi cizelare a tehnicii exterioare a vorbirii şi a expresiei artistice a cuvântului; cinstirea clasicului naţional Ion Luca Caragiale , numele căriua nu-l poartă nici o instituţie de învăţămint din municipiu.