zoofirma.ru

LISTA ACTELOR NECESARE

  1. Buletin de identitate al părintelui/ reprezentatului legal;
  2. Buletin de identitate al părintelui/ reprezentatului legal;
  3. Fișa medicală perfectată până la data înscrieri (Trimitere - extras, formular nr. 0,27/e, Ordinul MS al RM nr. 828 din 31.10.2011;
  4. 4 fotagrafii ale copilului (mărimea 3x4);
  5. Raportul despre dezvoltarea fizică, socio-emoțională, cognitivă, a limbajului și comunicării precum și dezvoltării capacităților și atitudinilor de învățare la finele grupei pregătitoare (pentru copii care au fregventat grădinița) sau decizia pozițivă a comisiei raionale/municipalede școlarizare cu referire la maturitatea școlară.

Actele se anexează la cererea pentru înscrierea copiilor în clasa a I-a în fotocopii.

Descarcă CEREREA