zoofirma.ru

FII MEMBRU AL ASOCIAȚIEI

Membrii asociaţiei, drepturile şi obligaţiunile lor

1. Membru al Asociaţiei poate fi orice cetăţean al Republicii Moldova, precum şi cetăţenii străini şi apatrizi care recunosc şi susţin obiectivele Asociaţiei. Membru al Asociaţiei poate fi unul dintre părinţii elevilor Gimnaziului cu profil teatral «Ion Luca Caragiale».

2. Aderarea membrului la Asociaţie este benevolă. Pentru a deveni membru, persoana trebuie să depună o cerere în scris. Candidatura viitorului membru al Asociaţiei este discutată la şedinţa Consiliului de Administraţie, în prezenţa obligatorie a candidatului respectiv. Decizia de acceptare a noului membru va fi adusă ulterior la cunoştinţa Adunării Generale.

3. Fondatorii Asociaţiei devin membri cu drepturi depline ai Asociaţiei.

4. Apartenenţa la Asociaţie poate fi confirmă printr-un carnet de membru, forma căruia se aprobă de Consiliul de Administraţie sau, la cerere, de un certificat eliberat de Preşedinte.

5. Asociaţia nu răspunde pentru obligaţiile membrilor săi, iar membrii ei nu răspund pentru obligaţiile Asociaţiei.

6. Membrii Asociaţiei depun o cotizaţie de aderare şi una lunară de membru, cuantumul cărora se stabileşte de către Adunarea Generală. Mărimea cotizaţiei de aderare şi a celei lunare de membru se aprobă şi se modifică de către Adunarea Generală.

7. Adunarea Generală poate decide scutirea anumitor categorii de membri de plata cotizaţiilor de aderare sau cotizaţiilor lunare de membru.

8. Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi şi obligaţiuni:

a) dreptul de a participa la activitatea Asociaţiei, de a alege şi de a fi ales în orice funcţie eligibilă a Asociaţiei, de a participa la toate proiectele Asociaţiei, de a publica lucrări şi alte materiale în organul de presă al Asociaţiei, de a se retrage din organizaţie, prezentând sau nu motivele respective;

b) membrii Asociaţiei sunt obligaţi să respecte prevederile prezentului Statut, hotărârile Adunării Generale, Consiliului de Administraţie, Preşedintelui, să participe activ la realizarea scopurilor statutare, să achite cotizaţia de membru la timp.

9. Membrul care nu participă la activitatea Asociaţiei, întrerupând din proprie iniţiativă relaţiile cu Asociaţia, precum şi acei membri care încalcă prevederile prezentului Statut, pot fi excluşi din rândurile membrilor Asociaţiei de către Consiliul de Administraţie printr-o decizie care va fi ulterior adusă la cunoştinţă Adunării Generale

Descarcă CEREREA de aderare