zoofirma.ru

CADRE DIDACTICE

   Procesul instructiv-educativ în Gimnaziul cu profil teatral ”Ion Luca Caragiale” este asigurat de o echipă didactică calificată, formată din 28 cadre didactice.

   Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat:

   Având ca deviză ”Șanse egale pentru educație și cultură tuturor elevilor într-o școală europeană”, cadrele didactice urmează cursuri de formare continuă, îmbinând metodele tradiționale cu cele activ-participative, proiectează activități didactice în care realizează predare, învățare și evaluare conform exigenților noului curriculum școlar, creând un mediu propice educogen.